Aankoopprijs

De koopprijs is de op dat moment door Verkoper in rekening gebrachte prijs, inclusief BTW overeenkomstig het op dat moment geldende
BTW-tarief.